Nhà phố Trường Thạnh Garden Quận 9, Nhà phố Quận 9