Nhà phố khu Đông, Nhà phố Quận 2, Nhà phố Quận 9, Nhà phố Thủ Đức, Nhà phố Merita, Nhà phố Melosa, Nhà phố Park Riverside